Pavojingų krovinių pervežimai

Pavojingų krovinių pervežimai

 

UAB „Viltaura“ teikia pavojingų krovinių (ADR) pervežimo paslaugą. Turime patirties veždami 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 pavojingumo klasės krovinius. Pavojingų krovinių grupei priskiriami tie kroviniai, kurie vežimo arba saugojimo metu gali tapti susirgimų, apsinuodijimų, žmonių ir gyvulių apdegimų, sprogimo, gaisro priežastimi, o taip pat sukelti kitų krovinių, statinių ir įrenginių gedimą bei užteršti aplinką. Tokių gabenimų metu planuojame individualius maršrutus, vykdome krovinių judėjimo, perkrovimų kontrolę, pakavimo reikalavimus ir daugybę kitų darbų

 

Pavojingų krovinių pervežimas ir saugojimas reikalauja atitinkamų atsargumo priemonių laikymosi. Mūsų įmonės transportas pilnai pritaikytas pavojingų krovinių gabenimui. Vairuotojai turi pavojingų krovinių gabenimui reikalingus pažymėjimus, bei periodiškai lanko specialius kursus žinių ir įgūdžių atnaujinimui. UAB „Viltaura“ garantuoja, jog pavojingo krovinio gabenimas, patikėtas mums, bus atliktas pačiais trumpiausiais laiko terminais bei atitiks visas saugumo normas.

 

Vietiniai ir tarptautiniai pavojingi  kroviniai vežami vadovaujantis Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) nuostatomis:

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=210873


Kontaktai

UAB “VILTAURA”
Kirtimų g. 61B, LT-02244 Vilnius, Lietuva

Tel +370 633 38888
Faksas: +370 5 2074816

El. paštas: info@viltaura.lt


Kroviniai yra gabenami ir pristatomi tiksliai sutartu laiku

Darnus bendradarbiavimas – viena iš svarbių aplinkybių, sąlygojančių patikimą visų Jūsų įvairaus dydžio bei svorio krovinių pervežimą palankiomis sąlygomis

Veiklą vykdome pagal aukščiausius saugumo reikalavimus ir aptarnavimo standartus.

Esame tvirtai pasiruošę įgyvendinti kiekvieno mūsų kliento lūkesčius!

usarussialithuania